NASZE produkty

MOBID

ACCESS

Statyczne hasła ograniczające dostęp do danych w większości przypadków nie są wystarczającym zabezpieczeniem, ponieważ łatwo mogą dostać się w niepowołane ręce. Aby wyeliminować możliwość dostępu do danych osobom postronnym, powstał produkt Mobid Access.

PROXY

Rozwiązanie pozwala na łatwą integrację produktów rodziny Mobid z już istniejącą infrastrukturą sieciową. Mobid Proxy jest systemem, opartym na protokole RADIUS, pomagającym firmie w uporządkowanie ruchu sieciowego .

SESAME+ Secure Web Gateway

Pomaga utrzymać kontrolę nad bezpieczeństwem danych rozproszonych w różnych aplikacjach oraz w chmurze. SESAME + SWG aktywnie monitoruje ruch w chmurze, nadzoruje uwierzytelnianie użytkowników, umożliwia szprowadzenie polityki kontroli haseł i ostatecznie zwalnia użytkowników z używania wielu haseł na rzecz jednego, bezpiecznego punktu dostępu.

Adaptive GRC

ADAPTIVE GRC to skuteczne narzędzie służące opisowi i wizualizacji ryzyk. Zaprojektowane, by zapewnić analizę obszarów ryzyka, monitoring i zarządzanie działaniami naprawczymi oraz efektywne raportowanie.

NASZE USŁUGI 

 

Ochrona danych osobowych. 

a) Audyty zgodności z RODO – wdrożenia RODO

b) Automatyzacja procesów oceny ryzyka / Data Privacy Impact Assesment

c) Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych

 

Red Teaming / testy socjotechniczne. Przykładowy scenariusz testów:

a) biały wywiad – czego o Państwa firmie można się dowiedzieć w ogólnodostępnych źródłach? Jakie dane kontaktowe można znaleźć?

b) próba nieautoryzowanego wejścia na teren posesji i/lub do budynku

c) próba nieautoryzowanego wyniesienia sprzętu należącego do firmy

d) rejestracja domeny podobnej do domeny firmowej, a następnie mailing do pracowników i próba instalacji złośliwego oprogramowania

e) mailing podszywający się pod konkretną osobę lub dział firmy, nakłaniający pracowników do wykonania nieautoryzowanej akcji

 

Pentesty dla:

a) aplikacji webowych

b) sklepów internetowych

c) sieci LAN zarówno z wewnątrz sieci, jak i tylko z zewnątrz

d) sieci WiFi

e) aplikacji mobilnych

 

Security Operations Center

a) wykonanie projektu usługi zgodnie z ITIL 3

b) zdefiniowanie ról członków zespołu wraz z odpowiedzialnościami

c) opracowanie scenariuszy reguł korelacyjnych

d) doradztwo w zakresie wymagań technicznych oraz nadzór merytoryczny nad wdrożeniem oraz outsourcing

Nasze certyfikaty

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, nisi dui, ultrices.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, nisi dui, ultrices.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, nisi dui, ultrices.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, nisi dui, ultrices.

 

NAGRODY 

Producentem rozwiązań z grupy MOBID i Sesame+ jest firma Getyid Software & Service z siedzibą w Krakowie. Valuzo Sp. z o.o. brała czynny udział w tworzeniu tych produktów i jest jedynym dystrybutorem obu rozwiązań w Polsce. Firma Getyid Software & Service jest startupem z Krakowa, ma na swoim koncie wiele sukcesów zarówno w Polsce jak i międzynarodowych. System MOBID został zbudowany ze środków unijnych, a producent przeszedł pozytywnie kontrolę PARP w zakresie wykorzystania środków finansowych na ten cel. Na bazie systemu MOBID zbudowano Sesame+.

 1. CISM / Certified Information Security Manager

2.  CISA / Certified Information Security Auditor

3.   ITIL® Foundation certificate in IT Service Management

4. OSCP / Offensive Security Certified Professional

5. CISSP / Certified Information System Security Professional

6. CCNA / Cisco Certified Network Associate

7. CLA / Certified Linux Administrator

 

WYRÓZNIENIA

Sesame+ wygrał pierwszą edycję konkursu firmy Orange dla startupów (2014), link poniżej:

http://orangefab.pl/index.php/strona-startowa/startupy/edycja1/sesameplus/

https://www.youtube.com/watch?v=WcycM-zjDbE

 

W 2015 roku producent MOBIDa, produktem Sesame+ wygrał wyjazd do Silicon Valley na V4 TechMatch Silicon Valley:

http://www.lba.pl/aktualnosci/aktualnosci/aktualnosci/trzy-polskie-start-upy-jada-do-doliny-krzemowej

 

Obecnie producent MOBIDa uzyskał 2,5 mln zł z NCBiR na badania i budowę systemu wirtualnych terminali do płatności elektronicznych wraz z systemem bezpieczeństwa